Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

9932 4d99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 11 2019

6214 4ef8
Reposted fromnirvitii nirvitii viaponurykosiarz ponurykosiarz
7261 99e4 500
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaponurykosiarz ponurykosiarz
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 10 2019

Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)

May 08 2019

9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina

May 05 2019

8888 9850
Reposted frombluuu bluuu

May 04 2019

8635 a5ac 500
0054 83e1
Reposted fromseaweed seaweed
6126 c88e 500
Reposted fromkulamin kulamin viaseaweed seaweed
Waterfall 
Reposted fromlove-winter love-winter viaseaweed seaweed

May 03 2019

3909 38af
Jack Kerouac in NYC (1959)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaKerouac Kerouac
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaKerouac Kerouac
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaKerouac Kerouac
3361 148d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKerouac Kerouac

April 28 2019

4096 011e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl